Betner - Profesionalna higijena
 
Naslovna strana  /  Aktuelno  /  Mašine za pranje tepiha firme Santoemma

Mašine za pranje tepiha firme Santoemma

Mašine za pranje tepiha firme Santoemma

Objavljeno 15. 6. 2018.

Paleta mašina za pranje tepiha italijanske firme Santoemma sastoji se od izuzetmno širokog spektra mašina i opreme za profesionalno pranje tepiha u svim okolnostima. Sve mašine iz ove palete karakteriše izuzetna pouzdanost u radu, efikasnost, ekonomičnost i dugotrajnost.

Video prezentacija rada mašina za pranje tepiha firme Santoemma

Santoemma je razvila spostvene metode za profesionalno pranje i čišćenje tepiha u svim uslovima, kojima se postižu značajno bolji rezultati u odnosu na sve postojeće sisteme iste namene, pre svega fokusirajući se na nekoliko ključnih tačaka:

  • izuzetni rezultati pranja (tepih je posle pranja potpuno čist i prlja se sporo kao nov tepih)
  • drastično smanjeno vreme sušenje (tepih može biti suv za sat vremena)
  • jednostavno korišćenje (značajno smanjeno uloženo vreme i rad)

Metode razvijene i primenjene u mašinama za pranje tepiha firme Santoemma, u cilju postizanja što boljeg rezultata, simultano i optimalno uključuju sve tehnike pranja tepiha: hemijsko dejstvo, mehaničko dejstvo, pranje toplom vodom, pretpranje i usisavanje. Sve ove tehnike optimizovane su u zavisnosti od specijalne namene svake pojedinačne mašine, pretvarajući mašine sa sistemom ubrizgavanje-ekstrakcija u profesionalne mašine za pranje i čiščenje tepiha u različitim uslovima.

Sistem ubrizgavanje-ekstrakcija

U sistemu ubrizgavanje-ekstrakcija rastvor vode i hemikalije za pranje tepiha prska se u vlakna tepiha i odmah usisava. Rastvor i nečistoće koje su sa njim uklonjene iz tepiha sakupljaju se u rezervoaru za prljavu vodu. Ovom metodom obično je potrebno puno prolaza na istom delu tepiha da bi se završio proces čišćenja.

Masine za pranje tepiha - sistem ubrizgavanje-ekstrakcija.jpg

Tehnologija velike usisne visine

Vreme sušenja tepiha posle pranja u velikoj meri zavisi od jačine vakuuma mašine (usisna visina) tj. njene mogućnosti da iz tepiha usisa što veći procenat tečnosti za pranje. Specijalno osmišljen vakuum sistem, namenski razvijen za mašine firme Santoemma, omogućava im i do 50% veću usisnu visinu od standardnih mašina za pranje tepiha. Sa Santoemma mašinama moguće je iz tretiranog tepiha usisati i do 95% tečnosti za pranje čime se ostvaruje značajno kraće vreme sušenja u odnosu na standardne mašine za pranje tepiha, i postižu primetno bolji rezultati pranja (usisavanjem većeg procenta tečnosti iz tepiha uklanja se i veći procenat nečistoće, koja bi u slučaju sušenja isparavanjem ostala u tepihu).

Sistem ubrizgavanje-ekstrakcija u kombinaciji sa mehaničkom četkom

Rezultati čišćenja tepiha Santoemma mašinama poboljšani su delovanjem rotirajuće cilindrične četke. Upotreba četke omogućava detaljno čišćenje tepiha tako što sa dna tepiha, iz korena vlakna, uklanja nečistoće koje bi inače dospele na površinu samo nekoliko dana nakon pranja. Upotreba mehaničke četke je neophodan element u postizanju profesionalnih rezultata čišćenja tepiha.

Masine za pranje tepiha - sistem sa mehanickom cetkom.jpg

Sistem trenutnog zagrevanja vode

Pri pranju tepiha, kao i pri pranju veša, značajno bolji učinak može se postići korišćenjem tople vode. Testovi pokazuju da pranje tepiha vodom samo 10°C toplijom daje isti rezultat kao pranje u dva navrata. Santoemma mašine za pranje tepiha opremljene su sistemom za trenutno zagrevanje vode (protočno zagrevanje) koji obezbeđuje toplu vodu odmah nakon uključivanja mašine, pa ne postoji potreba za dužim čeknjem do zagrevanja celog rezervoara.

Pretpranje tepiha

Za najbolje rezultate pranja tepiha najčešće je potrebno prethodno ga poprskati koncentrovanim sredstvom za pranje. Koncentrovano hemijsko sredstvo neće previše nakvasiti tepih, ali će svojim hemijskim delovanjem u produženom vremenskom intervalu doprineti lakšem uklanjanu nečistoće iz tepiha i, posledično, smanjenju vremena potrebnog za sve naredne operacije. Za ovu namenu standardno se koriste posebni uređaji, ručni ili električni, sa ne baš velikim kapacitetima (snaga pumpe, veličina rezervoara), pa takav tretman često zahteva dosta vremena. Imajući to u vidu, Santoemma je razvila patentirani uređaj SMARTKIT koji omogućava da se ovaj tretman obavi mašinom za pranje tepiha. Korišćenjem kapaciteta mašine, snage njene pumpe i velikog rezervoara, prskanje tepiha koncentrovanim sredstvom pre pranja obavlja se veoma brzo i efikasno.

Automatsko doziranje hemijskog sredstva

Rastvor vode i hemijskog sredstva za pranje tepiha obično se dobija direktnim dodavanjem sredstva u rezervoar mašine, što podrazumeva da se prethodno tačno izračuna količina hemijskog sredstva u odnosu na količinu vode i proceni potrebna količina rastvora u odnosu na veličinu tepiha. Pritom, posle pranja tepiha, preostala rastvorena tečnost ostaje neiskorišćena. Za razliku od ovog uobičajenog scenarija, Santoemma mašine opremljene SMARTKIT sistemom automatski mešaju vodu i hemijsko sredstvo u toku samog pranja, obezbeđujući tačno onoliko rastvora koliko je potrebno da se pranje tepiha završi. Ovakvim sistemom štedi se vreme i smanjuje potrošnja hemisjkih sredstava.

Završno ispiranje tepiha

Posle pranja tepiha hemijskim sredstvom preporučljivo je isprati ga čistom vodom, jer se tako uklanjaju lepljivi ostaci hemijskog sredstva koji uzrokuju da se tepih brzo ponovo zaprlja. Iako veoma važno, ispiranje tepiha se u praksi retko primenjuje jer zahteva dosta dodatnog vremena za pražnjenje rezervoara sa sredstvom za pranje, njegovo ispiranje i punjenje čistom vodom. Mašine za pranje tepiha firme Santoemma opremljene su SMARTKIT sistemom i imaju posebne rezervoare za hemijsko sredstvo i čistu vodu, koji se automatski mešaju u toku pranja. Samo jednim potezom, povlačenjem ručice, isključuje se pristup hemijskom sredstvu i mašina nastavlja pranje tepiha čistom vodom tj. ispiranje. Ovakvim sistemom štede se vreme i hemikalije, i postižu odlični rezultati jer se posle ispiranja čistom vodom tepih prlja veoma sporo, kao nov tepih.

Dva režima pranja tepiha - održavanje i dubinsko pranje

Santoemma mašine za pranje tepiha mogu raditi u dva različita režima, održavanje i dubinsko pranje, u zavisnosti od stepena zaprljanosti tepiha i vremena koje je proteklo od prethodnog pranja. U režimu dubinskog pranja koristi se mlaz tečnosti dovoljan da se uspešno opere i veoma zaprljan tepih, dok se u režimu održavanja koristi redukovana količina tečnosti za pranje tepiha.

Masine za pranje tepiha - pranje.jpg

Mala potrošnja vode i kraće vreme sušenja

Kombinacija mehaničkog dejstva, tople vode i produženog vremena delovanja hemijskog sredstva u velikoj meri povećava efikasnost pranja tepiha. Zahvaljujući tome, upotrebom Santoemma mašina za pranje tepiha traka tepiha može biti oprana u jednom prolazu, za razliku od pranja standardnim sistemima ubrizgavanje-ekstrakcija kada je potrebno više prolaza. Rezultat je smanjena potrošnja vode, čak do 75% u odnosu na standardne mašine za pranje tepiha. Takođe, snažan vakuum tj. tehnologija velike usisne visine omogućava usisavanje većeg procenta tečnosti iz tepiha u odnosu na mašine sa standardnim sistemom ubrizgavanje-ekstrakcija, čime se postiže značajno kraće vreme sušenja tepiha.

Odgovarajući tip mašine za tepih bilo koje površine

Sve Santoemma mašine iz palete mašina za pranje tepiha dele se na dva tipa - mašine sa dodacima i kompaktne mašine.

Masine za pranje tepiha - sa dodacima.jpgMasine za pranje tepiha - kompaktne.jpg

Mašine sa dodacima sastoje se od tela mašine, savitljivog creva i metalne cevi sa odgovarajućim završetkom kojim se tečnost za pranje tepiha ubrizgava u tepih i zatim iz njega usisava. Priključivanjem specijalnih dodataka ovaj tip mašine može se pretvoriti u profesionalni komplet za pranje tepiha, pri čemu se na optimalan način kombimuju sve tehnike pranja (hemijsko dejstvo, mehaničko dejstvo, pranje toplom vodom, pretpranje i usisavanje) i postižu odlični rezultati.

Mašina za pranje tepiha SABRINA
Mašina za dubinsko pranje tepiha SABRINA HOT
Profesionalna mašina za pranje tepiha SABRINA MAXI
Tiha mašina za pranje tepiha SERENA SILENT
Mašina za čišćenje tepiha GRACE SILENT

Kompaktne mašine za pranje tepiha, na svojoj donjoj strani, imaju ugrađene elemente za pranje tepiha, čišćenje tvrdih podova i sl. Radnik pomera mašinu površinom tepiha čisteći paralelne trake, pri čemu je za nepristupačne delove tepiha moguće koristiti postojeće dodatke. Upotrebom kompaktih mašina ostvaruje se veća efikasnost.

Mašina za pranje tepiha i podova SHARON BRUSH
Mašina za pranje tepiha CHARIS ONE
Mašina za dubinsko pranje tepiha CHARIS DUAL
Mašina za čišćenje tepiha i podova ELITE SILENT
Samohodna mašina za pranje tepiha POWERFUL SILENT
Mašina za pranje tepiha i tvrdih podova ELITE BATTERY

proizvodi

brendovi

sektori